top of page

Próba tężyczkowa w Warszawie

Zaktualizowano: 30 maj 2023

Próba tężyczkowa prowadzona m.in. w Warszawie pozwala na zbadanie potencjału elektrycznego w nerwach i w mięśniach. Tężyczka to schorzenie objawiające się zwiększoną pobudliwością nerwowo-mięśniową, dlatego osoba chora może odczuwać bolesne skurcze, mrowienie lub drżenia mięśni. Najczęściej jest to spowodowane zaburzeniami elektrolitowymi - niedoborami względnymi lub bezwględnymi magnezu oraz wapnia bądź też zasadowicą oddechową (zaburzenie równowagi kwasowo-zasadowej).


Spis treści:


Przesłanki do wykonania Badania EMG- próby tężyczkowej w Warszawie

Na EMG próby tężyczkowej w Warszawie kierowane są osoby, u których podejrzewana jest tężyczka utajona lub jawna. Jest to badanie elektromiograficzne sprawdzające potencjały elektryczne w nerwach oraz mięśniach. W trakcie takiej próby widoczne są powtarzające się wyładowania o wysokiej częstotliwości. Próba tężyczkowa polega na jednorazowym wkłuciu elektrody igłowej do mięśnia dłoni i analizie czynności spoczynkowej lub czynności podczas skurczu czy niewielkiego wysiłku. Nadmierna pobudliwość nerwowo-mięśniowa powoduje wystąpienie objawów o charakterze napadowym, np. niekontrolowane skurcze i drżenie mięśni, zaburzenia koncentracji i pamięci, odczuwanie lęku, drętwienia, kołatania serca.


Rodzaje choroby

Tężyczka może występować pod dwoma postaciami. Jest to:

- tężyczka jawna – objawom bezwzględnego niedoboru magnezu i wapnia towarzyszą: objawy to mrowienie w okolicy palców rąk, ust, skurcze twarzy, rąk i nóg, czasami krtani, uczucie lęku; poza skurczami neurologicznymi mogą pojawić się dolegliwości bólowe w okolicy brzucha i klatki piersiowej, kołatanie serca i problemy ze snem.


- tężyczka utajona – poziom wapnia i magnezu w surowicy krwi jest w normie, natomiast pacjent może odczuwać: mrowienie w okolicy palców rąk, ust, skurcze twarzy, rąk i nóg, czasami krtani, uczucie lęku; mogą pojawić się dolegliwości ból/ucisku w okolicy brzucha i klatki piersiowej, kołatanie serca i problemy ze snem, bóle głowy.


Wskazaniem do wykonania tego rodzaju badania Próby tężyczkowej/ischemicznej jest odczuwanie mrowienia w obszarze ust oraz palców, następnie na całej twarzy, w rękach i nogach. Konsekwencją tych objawów są niemożliwe do opanowania bolesne skurcze. Czasami dochodzi do skurczy mięśni krtani i uniemożliwienia oddychania, co stanowi realne zagrożenie życia. Osoba cierpiąca na tężyczkę czuje niepokój, pojawiają się stany lękowe bądź silne pobudzenie. Diagnozowanie tężyczki jest ważne również w kierunku innych chorób, które mogą być jej podłożem. Chodzi m.in. o niedobór witaminy D, niedoczynność przytarczyc czy nawet choroby nowotworowe.


Badanie ciśnienia

Na czym polega EMG próby tężyczkowej w Warszawie?

Wykonanie EMG próby tężyczkowej w Warszawie polega na zaciśnięciu mankietu ciśnieniomierza na ramieniu na 10 minut i pompowaniu opaski uciskowej. W czasie badania neurofizjologicznego neurolog wkłuwa w dłoń - między kciukiem a palcem wskazującym - jednorazową elektrodę igłową, a po zwolnieniu mankietu elektroda ta rozpoczyna pomiar. Samo wkłuwanie elektrody igłowej może być niekomfortowym odczuciem, jednak bolesność badania zależy od indywidualnego progu bólowego badanej osoby. Po tej czynności, przez około 2 minuty, badany musi regularnie wykonywać głębokie oddechy, a lekarz obserwuje spontaniczne wyładowania typowe dla tężyczki. Na wyniki nie trzeba długo czekać, ponieważ neurolog na bieżąco interpretuje uzyskane pomiary i może stwierdzić tężyczkę lub jej brak. Podczas konsultacji neurologicznej ustalana jest terapia przyczynowa. W naszym gabinecie neurologicznym wykonywane jest także badanie EMG w kierunku zespół cieśni nadgarstka, zespołu kanału łokciowego oraz polineuropatii.


Czym jest badanie elektromiograficzne?

Elektromiografia (EMG) to badanie stanu funkcjonalnego mięśni w różnych obszarach anatomicznych. Ma charakter informacyjny, daje możliwość zaplanowania dalszego postępowania i wyjaśnienia przyczyn dolegliwości. Badanie przeprowadza się za pomocą specjalnych elektrod skórnych, rejestrujących aktywność bioelektryczną mięśni i nerwów jako całości oraz w różnych stanach funkcjonalnych - zarówno relaksacji, jak i napięcia. Neurony ruchowe przekazują sygnały elektryczne, które powodują kurczenie się lub rozluźnianie włókien mięśniowych. Podczas elektromiografii takie sygnały są rejestrowane i na ich podstawie lekarz stawia diagnozę. EMG to metoda diagnozowania wielu chorób neurologicznych w tym właśnie tężyczki. Badanie elektromiograficzne jest zwykle dobrze tolerowane. W rzadkich przypadkach po igłowym EMG może wystąpić stan zapalny w miejscu nakłucia, ale dyskomfort zazwyczaj ustępuje w ciągu jednego dnia. Wykonując to badanie, lekarz może ustalić dokładną lokalizację, stopień uszkodzenia, cechy zmian chorobowych, a także ich dynamikę. Na to badanie składają się dwa elementy - ENG, czyli sprawdzanie przewodnictwa nerwowego i elektromiografia, czyli kontrolowanie czynności elektrycznej mięśni. Czas trwania badania jest uzależniony od liczby badanych mięśni oraz nerwów.


Jak przygotować się do badania?

Na tydzień przed wykonaniem tego typu badania w kierunku zdiagnozowania tężyczki należy odstawić preparaty z witaminą D, magnezem i wapniem. W dniu próby tężyczkowej na skórę ramienia nie należy stosować kremów, olejków ani balsamów. Neurolog zawsze zadaje pytania o ewentualną skłonność do krwawień czy przyjmowane leki. Przeciwwskazaniem do wykonania badania jest stosowanie leków przeciwzakrzepowych i posiadanie defibrylatora wszczepianego w serce. Cena takiego badania zazwyczaj podana jest na stronie internetowej gabinetu neurologicznego.

174 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

コメント


Post: Blog2_Post
bottom of page