top of page

EMG próba tężyczkowa w Warszawie

EMG próba tężyczkowa w Warszawie ma na celu zdiagnozowanie tężyczki, czyli sprawdzenie i ocenę stanu komórek nerwowych kontrolujących mięśnie. Jeśli odczuwasz mrowienie, niekontrolowane i bolesne skurcze lub drżenie mięśni, zgłoś się na konsultację do neurologa w naszym gabinecie Konsultacje, Diagnostyka i Terapia Neurologiczna. Lekarz po badaniu wstępnym i wywiadzie medycznym zleci badanie elektromiograficzne, które potwierdzi lub wykluczy stan nadpobudliwości nerwowo-mięśniowej, czyli tężyczkę jawną lub ukrytą.


Spis treści:


Na czym polega badanie EMG - próba tężyczkowa w Warszawie?

EMG próba tężyczkowa w naszym gabinecie Konsultacje, Diagnostyka i Terapia Neurologiczna w Warszawie to badanie wykonywane w pozycji leżącej. Wiąże się z zaciśnięciem mankietu ciśnieniomierza na ramieniu przez okres 10 minut (próba ischemiczna), mając na celu zatrzymanie napływu krwi do ręki i spowodowanie zakwaszenia mięśnia. Neurolog umieszcza jednorazową elektrodę w obrębie dłoni poprzez jej wkłucie w mięsień pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym. Przed zakończeniem próby, pacjent zostaje poproszony o głębokie i regularne oddychanie, czyli przeprowadzenie próby hiperwentylacji powodującej zasadowicę mięśni. Po zwolnieniu mankietu pacjent powraca do normalnego oddychania, a w tym czasie rozpoczyna się właściwe badanie z monitorowaniem spontanicznych wyładowań. Elektroda rejestruje potencjały charakteryzujące tężyczkę.


Czym jest elektromiografia?

Elektromiografia wykorzystuje elektrodę igłową do rejestrowania aktywności elektrycznej mięśnia w spoczynku i podczas skurczu. Zwykle mięsień w stanie spoczynku nie wykazuje aktywności elektrycznej, a przy minimalnym skurczu pojawiają się potencjały czynnościowe. Wraz ze wzrostem skurczu mięśni wzrasta liczba potencjałów czynnościowych, tworząc wzór interferencyjny. W naszym gabinecie neurologicznym, poza próbą tężyczkową, wykonujemy również inne badania EMG, np. w kierunku cieśni nadgarstka, polineuropatii czy polisomnografii (badanie bezdechu sennego).


Co jest niezbędne do wykonania badania?

Do rejestracji aktywności mięśni i oceny potencjałów biologicznych wykorzystuje się specjalne urządzenie rejestrujące. Neurolog wprowadza do mięśnia elektrody, które wyglądają jak cienka igła. Wrażliwe przewodniki elektryczne są w stanie wykryć najmniejsze drgania występujące we włóknach mięśniowych zaopatrujących narządy w neurony ruchowe. Stymulacja EMG pozwala obiektywnie ocenić możliwości funkcjonalne układu nerwowo-mięśniowego, a analizując skurcz mięśni, zidentyfikować tężyczkę. Specjalista stale obserwuje ekran monitora, ponieważ zapisywana jest tam czynność mięśnia. Przed przystąpieniem do badania należy przez siedem dni nie przyjmować suplementów z wapniem i magnezem. Badanie może powodować odczuwanie pewnego dyskomfortu w postaci drętwienia kończyny, mogą pojawić się również niewielkie wybroczyny poniżej miejsca ucisku ciśnieniomierza, co zazwyczaj szybko mija. Jeżeli wynik badania będzie dodatni, możesz u nas skorzystać z intensywnego dożylnego leczenia tężyczki magnezem i wapniem. Oferujemy również iniekcje domięśniowe.Lekarz z dokumentem


W jakim celu wykonuje się EMG próbę tężyczkową w Warszawie?

Doświadczony neurolog podczas konsultacji potwierdza zasadność wykonania EMG próby tężyczkowej w naszym gabinecie w Warszawie, ponieważ badanie to musi mieć konkretne wskazania do jego przeprowadzenia. Badanie to przeprowadza się, by potwierdzić lub wykluczyć tężyczkę, czyli zespół zwiększonej pobudliwości nerwowo-mięśniowej, zwykle spowodowany spadkiem stężenia magnezu lub zjonizowanego wapnia we krwi na tle zasadowicy, który może powodować bolesne skurcze mięśni. Po zakończeniu badania pacjent otrzymuje wynik potwierdzający ujemną lub dodatnią próbę tężyczkową.


Objawy choroby

Objawy tężyczki są zwykle charakterystyczne. Skurcze rozpoczynają się od dłoni i przenoszą się na inne partie ciała - przedramiona i twarz, powodując skurcz powiek. Skurczami objęta jest również klatka piersiowa oraz kończyny dolne. Do innych symptomów tężyczki należą światłowstręt, drżenie warg, skurcz mięśni krtani, kołatanie serca, uczucie lęku oraz niepokoju. Niektóre osoby zgłaszające się do naszego gabinetu skarżą się także na zaburzenia snu, pamięci i koncentracji uwagi.


Jakie są przyczyny tężyczki i metody jej diagnozowania?

Przyczyną tężyczki są niskie poziomy minerałów takich jak wapń, magnez i potas. Wapń uczestniczy w przekazywaniu impulsów nerwowych, dba o równowagę między takimi procesami jak pobudzenie i hamowanie w korze mózgowej. Opisywana choroba cechuje się nadmierną pobudliwością nerwowo-mięśniową. Wraz z wprowadzeniem różnorodnych metod badawczych, które znalazły szerokie zastosowanie w praktyce lekarskiej, elektromiografia zajmuje wiodące miejsce w diagnostyce chorób nerwowo-mięśniowych. Analizy aktywności bioelektrycznej mięśni i nerwów czy dynamiki zmian jednostek motorycznych, wykonywane w oparciu o specjalistyczne programy i metody badań elektromiograficznych przy użyciu nowoczesnej aparatury, pozwalają dokładnie określić zmiany, jakie zaszły w mięśniach i nerwach obwodowych na różnych etapach choroby.


W naszym gabinecie neurologicznym wykonujemy badanie diagnostyczne w kierunku tężyczki, które pozwala uzyskać rzetelny dodatni lub ujemny wynik. Odczyt EMG jest wydawany niezwłocznie po zakończeniu próby tężyczkowej. Diagnostykę przeprowadza doświadczony neurolog-neurofizjolog, dlatego nasi pacjenci pozostają pod profesjonalną opieką.


18 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page