top of page
  • admin

Elektromiografia w Warszawie

Elektromiografia w Warszawie jest wykonywana przez lekarza neurologa i służy do badania i oceny stanu czynnościowego nerwów obwodowych i mięśni. Wynik EMG pozwala lekarzowi na postawienie prawidłowej diagnozy, wprowadzenie i kontynuowanie leczenia oraz określenie rokowania choroby. Za pomocą tej metody badania neurolog określa nie tylko obecność i charakter patologii, ale także stopień sprawności mięśni i nerwów kończyn.


Spis treści:


Jakie zastosowanie w diagnostyce medycznej ma elektromiografia w Warszawie?

Elektromiografia w Warszawie, podobnie jak w innych miastach, jest obowiązkowym badaniem pod kątem działania układu nerwowo-mięśniowego. To procedura wykonywana przez naszego neurologa, który przeprowadza badanie neurofizjologiczne. EMG rejestruje potencjały elektryczne, co jest wskazane w diagnostyce chorób nerwowo-mięśniowych a także kontrolowaniu ich przebiegu. Prawidłowo przeprowadzone badanie pozwala na ocenę przewodzenia parametrów potencjałów elektrycznych do ośrodkowego układu nerwowego oraz nerwów ruchowych do mięśni. EMG to badanie, które może powodować odczuwanie pewnego dyskomfortu. Jego wynik jest zazwyczaj wystarczający, aby postawić diagnozę. To sprawia, że EMG mięśni jest nieodzownym badaniem w praktyce neurologicznej. Jest techniką sprzętową, którą wykorzystujemy do badania stanu funkcjonalnego nerwów obwodowych, stanu mięśni, oraz stanu całego aparatu nerwowo-mięśniowego.


Jak przebiega badanie?

Za pomocą specjalnego skomputeryzowanego sprzętu nasz neurolog rejestruje skurcze mięśni, dokonuje pomiaru prędkości impulsów włókien ruchowych i czuciowych nerwów. Pozwala to na odnalezienie miejsca, w którym konieczne jest dokonanie zmiany i jak najszybsze postawienie trafnej diagnozy. Pacjent zgłaszający się do naszego gabinetu neurologicznego otrzymuje wynik w postaci wykresu, czyli elektromiogramu. Neurolog interpretuje uzyskany wynik w korelacji do zgłaszanych objawów przez pacjenta. W naszym gabinecie badanie wykonuje się za pomocą płaskich elektrod powierzchniowych, które są przyklejane do skóry, po czym następuje stymulowanie nerwu wzdłuż jego przebiegu bodźcem elektrycznym. EMG jest wykonywane za pomocą jednorazowej cienkiej elektrody igłowej, którą specjalista wkłuwa do mięśnia. Elektroda zapisuje potencjały, które powstają w mięśniu zarówno podczas spoczynku, jak i przy dużym lub lekkim wysiłku. Wybór mięśni do badania odpowiada zgłaszanemu problemowi, z jakim zwraca się pacjent. Inaczej planowana jest elektromiografia pod kątem miopatii (mięśnie proksymalne), a inaczej przy polineuropatii (np. nerwy ruchowe oraz czuciowe). Poza tym badaniem, w naszym gabinecie oferujemy również profesorskie konsultacje neurologiczne oraz inne badania diagnostyczne, takie jak polisomnografia, czyli badanie bezdechu sennego czy leczenie dożylne i domięśniowe.Wykres medyczny


Jakie schorzenia pozwala wykryć badanie elektromiografii w Warszawie i od czego zależy jego cena?

Cena elektromiografii w Warszawie jest uzależniona od rodzaju badania. Może być to zarówno próba tężyczkowa lub miasteniczna, jak i badanie w kierunku zespołu cieśni nadgarstka bądź kanału łokciowego. Cena może być inna przy badaniu uszkodzenia korzeniowego kończyny czy też uszkodzenia splotu barkowego albo polineuropatii. Koszt badania przy uszkodzeniu jednego nerwu obwodowego również będzie inny niż w przypadku badania dwóch nerwów. Dokładny cennik usług dostępny jest na stronie internetowej naszego gabinetu neurologicznego. Badanie EMG ma przy tym naprawdę szerokie spektrum zastosowania, ponieważ pozwala potwierdzić lub wykluczyć takie schorzenia, jak:

- ucisk na nerw pośrodkowy, czyli zespół cieśni nadgarstka, który objawia się drętwieniem, mrowieniem i bólem palców, całej dłoni lub ramienia. Badanie dotyczy włókien czuciowych, ruchowych nerwu pośrodkowego, a także nerwu łokciowego oraz badanie porównawcze;

- zespół kanału łokciowego - rozciąganie lub ucisk nerwu łokciowego w okolicy łokcia, który objawia się drętwieniem bądź mrowieniem w palcu serdecznym i małym. Pacjent odczuwa także ból przedramienia bądź osłabienie ręki;

- tężyczka jest stanem nadpobudliwości nerwowo-mięśniowej i występuje w postaci utajonej lub jawnej wskutek niedoboru wapnia i magnezu w surowicy. Objawia się w postaci mrowienia, drętwienia, skurczów mięśni, kołatania serca, odczuwania lęku;

- polineuropatia jest schorzeniem neurologicznym polegającym na uszkodzeniu wielu nerwów obwodowych po obu stronach ciała. Pacjent odczuwa zaburzenia czucia, osłabienie mięśni, drętwienie, palący ból i osłabienie kończyn. Badanie polega na badaniu włókien czuciowych i ruchowych 4 nerwów obwodowych.


Czy do EMG trzeba się przygotować?

Nie ma potrzeby, by pacjent przygotowywał się do badania w szczególny sposób. Lekarz zaleca jedynie dokładne umycie części ciała, która będzie poddawana badaniu i niestosowanie na skórę balsamów, kremów czy olejków. Na badanej części ciała nie może znajdować się także biżuteria. Warto również ubrać się w odzież z luźnymi rękawami i nogawkami, umożliwiającymi łatwe ich podwinięcie w czasie badania kończyn. EMG jest wykonywane w pozycji leżącej, a czas jego trwania jest uzależniony od liczby mięśni lub nerwów poddawanych diagnozie, jednak w większości przypadków nie przekracza 30 minut.


Podsumowanie

Elektromiografia jest metodą diagnozowania funkcji układu nerwowo-mięśniowego, opartą na wskaźnikach aktywności bioelektrycznej mięśni. To badanie sprawdzające zdolność mięśniowej do tworzenia aktywności fizycznej przy skurczu. W zależności od wskaźnika, biorąc pod uwagę obraz kliniczny, określa się ognisko zmiany i jej przyczyny. EMG wykonywane jest za pomocą elektromiografu. Urządzenie rejestruje aktywność bioelektryczną, przekazując ją na ekrany monitorów lub zapisując na papierze. Przeprowadzenie tego badania pozwala na: lokalizację ogniska patologicznego, poznanie charakteru patologii oraz potwierdzenie stopnia rozprzestrzenienia procesu chorobowego. Informacje z urządzenia są oceniane przez lekarza neurologa. W ten sposób uzyskuje się dane, które są cenne dla wsparcia leczenia.


14 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page