top of page

Jak przygotować się do wlewu dożylnego i iniekcji domięśniowej?

Pacjent Naszego Gabinetu do rozpoczęcia dożylnych wlewów jak i iniekcji domięśniowych nie musi  samodzielnie przygotowywać się do zabiegu. Zajmą się tym Nasze pielęgniarki.

U pacjentów, którym zlecono podanie kroplówki, zazwyczaj największy stres związany jest ze strachem przed bólem towarzyszącym ukłuciu igłą, jednak profesjonalnie wykonane wkłucie jest niemal nieodczuwalne.

Droga podania wszystkich naszych kroplówek jest taka sama, bez względu na szczegółowy skład kroplówki.


Podaje się je dożylnie przy pomocy założonego wkłucia dożylnego (założonej kaniuli - wenflonu) bezpośrednio do żyły, za pomocą którego lek podajemy bezpośrednio do krwiobiegu każdego pacjenta.

Dzięki temu ich skuteczność i wchłanialność jest maksymalizowana, w przeciwieństwie do przyjmowanych powszechnie doustnych leków i suplementów diety.


Kroplówki podłączane są przy pomocy sprzętu jednorazowego użytku i z zachowaniem zasad aseptyki, dlatego ryzyko wystąpienia zakażenia jest minimalne.

Sterylność warunków, w których przeprowadza się wlewy jak i iniekcje dożylne czy domięśniowe, jest istotna dlatego podaniami zajmuje się wykwalifikowany personel medyczny.
20221227_191651_0000.png
Jak przygotować się do Wlewu dożylnego i iniekcji domięśniowej: Wiadomości
bottom of page