top of page
4B146FF2-32D4-40D4-8281-B61427AB0A64.JPEG

Neurolog - dr hab. n. med. Profesor WIML Rafał Rola

Neurolog, Neurofizjolog

Profesor Rafał Rola jest doświadczonym neurologiem oraz neurofizjologiem pracującym od ponad 20 lat w renomowanych placówkach naukowych.
Doktorat z zakresu neurofizjologii obronił w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w 2003 roku.
Specjalizację z neurologii uzyskał w trakcie rezydentury w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, gdzie następnie uzyskał stopień doktora habilitowanego,  pełnił funkcję ordynatora I Kliniki Neurologii oraz kierował pododdziałem Diagnostyki i Leczenia Padaczki Lekoopornej.
Od 2014 roku jest kierownikiem Kliniki Neurologii Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej.
Od ponad 10 lat na stałe współpracuje z neurochirurgami w zakresie neurofizjologii śródoperacyjnej.
Od 2020 roku jest konsultantem Kliniki Neurochirurgii Narodowego Instytutu Onkologii.
Doświadczenie kliniczne zdobywał na licznych stażach zagranicznych m.in.  w Klinice Epileptologii Uniwersytetu Medycznego w Bonn pod kierownictwem Profesora Christiana Elgera.
Oferuje konsultacje z zakresu neurologii ze szczególnym uwzględnieniem padaczki, guzów mózgu, polineuropatii, mononeuropatii, chorób nerwowo- mięśniowych, bólów głowy, zespołów bólowych kręgosłupa oraz tężyczki.

dr hab. n. med. Profesor WIMLRafał Rola: Członkowie zespołu
bottom of page