EMG Testing

Dr hab. Rafał Rola
Specjalista neurolog

Adiunkt w I Klinice Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Doświadczenie:

  • ukończył I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2001.
  • Od 1998 roku współpracuje z Zakładem Fizjologii Człowieka gdzie obronił doktorat z zakresu neurofizjologii molekularnej w 2003 roku.
  • Od 2001 dr Rafał Rola pracuje w Zakładzie Fizjologii Człowieka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na etacie naukowo-dydaktycznym, gdzie prowadzi badania z zakresu neurofizjologii molekularnej oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotu fizjologia i patofizjologia człowieka.
  • Od 2003 roku pracuje w I Klinice Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii początkowo jako rezydent następnie jako adiunkt.
  • W 2008 roku uzyskał specjalizację z neurologii.
  • W 2012 roku dr Rafał Rola uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Ukończone kursy:

Osiągnięcia naukowe:
  • jest autorem i współautorem ponad 30 oryginalnych publikacji umieszczonych na liście filadelfijskiej oraz licznych doniesień zjazdowych
  • był głównym wykonawcą i wykonawcą grantów krajowych Ministerstwa Nauki i Informatyzacji oraz grantów międzynarodowych Unii Europejskiej

Zainteresowania:
  • Neurofizjologia kliniczna, genetycznie uwarunkowane choroby zwyrodnieniowej OUN, choroby nerwowo-mięśniowe, padaczka, neuropatie obwodowe oraz polineuropatie.
  • Od dwóch lat kieruje oddziałem diagnostyki i leczenia padaczki lekoopornej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii.