EMG Testing

Co to jest badanie EMG?

Elektromiografia (EMG) ocenia przewodzenie w nerwach obwodowych oraz czynność mięśni. Jest rutynowo wykonywanym, mało inwazyjnym badaniem diagnostycznym niezbędnym w celu oceny rodzaju, lokalizacji i stopnia nasilenia uszkodzenia nerwów obwodowych i mięśni.

 

Składa się z:

  1. Badania neurograficznego oceniającego przewodzenie w nerwach obwodowych.
  2. Badania elektromiograficznego mięśni przy pomocy jednorazowej, sterylnej elektrody igłowej.

 

Badanie neurograficzne


Polega na pobudzaniu włókien czuciowych i ruchowych nerwów obwodowych impulsami elektrycznymi o niewielkim natężeniu, rzędu kilkunastu miliamperów. W badaniu są stosowane elektrody powierzchniowe przymocowane do skóry plastrem.

 

Badanie elektromiograficzne


Jest bezpieczną i rutynowo stosowaną metodą diagnostyczną polegającą na badaniu mięśni cienką, sterylną, jednorazową elektrodą igłową.

 

Zastosowanie

Diagnostyka:
  • uszkodzenia pojedynczych nerwów obwodowych (zespoły cieśni nadgarstka, uszkodzenie nerwu łokciowego, promieniowego, nerwu strzałkowego, twarzowego itp.)
  • polineuropatii
  • uszkodzenia korzeni nerwowych i splotów (barkowego, lędźwiowo-krzyżowego)
  • choroby neuronu ruchowego (SLA)
  • chorób mięśni (miopatia, zapalenie wielomięśniowe)
  • zaburzeń transmisji nerwowo-mięśniowej (miastenia, zespoły miasteniczne)
  • tężyczki

 

Przygotowanie do badania

Nie wymaga specjalnego przygotowania.
Przeprowadzane jest w pozycji leżącej.
Należy uprzedzić lekarza przeprowadzającego badanie o obecności rozrusznika serca oraz stosowaniu leków obniżających krzepliwość krwi (acenocumarol, heparyna).